آزادی در حجاب حق مسلم زنان است *** برخورد نیروی انتظامی با زنان و دختران به بهانه بد حجابی را محکوم می کنیم ***پس از سالها محرومیت دیگر زمان دادن حق انتخاب به زنان ایرانی درباره انتخاب نوع پوشش فرارسیده است *** آزادی برای هر عقیده یعنی عدالت در آزادی *** در قرن حاضر دستگیری زنان و اجرای احکام تنبیهی به نام رعایت احکام شرعی هیچ معنایی ندارد ***  با اجرای حکم حجاب اجباری کدامین جامعه پاک را شاهد بودیم؟ **** بجای جلوگیری از بی حجابی جلوی حراج دختران ایرانی در کشورهای عربی را باید گرفت *** اتحاد تنها راه رسیدن به حق آزادی می باشد پس برای آزادی در حجاب متحد شویم *** دستاورد آزادی حضور زنان در استادیوم را باید حفظ کرد *** اظهارات و تظاهرات های دوره ای ضد حقوق بشر را محکوم می کنیم **** تنها نقطه اشتراک وبلاگ هایی که اسامی آنها اینجا ثبت می شود اعتقاد آنها به آزادی در حجاب است و هیچکس نسبت به نوشته های سایر وبلاگ ها مسئولیتی ندارد

هدف از ایجاد این وبلاگ هماهنگی در اعتراض به اقدام نیروی انتظامی در برخورد با زنان به بهانه بی حجابی و اعلام اعتقاد به آزادی در انتخاب نوع پوشش - رعایت و عدم رعایت حجاب می باشد. اینبار بناست تا رودربایستی را با طبقه سنتی ومتحجر کشور که هرازچندگاهی با تظاهرات بر علیه آزادیهای مدنی مردم مشکلاتی را برای خوانواده هایمان بوجود می آورند کنار بگذاریم و اعتقاد خود را به آزادی در حجاب و حق انتخاب نوع پوشش اعلام کنیم . امیدوارم که این حرکت با گذاشتن لوگوی "با حجاب اجباری مخالفت کنیم" در کنار وبلاگها مورد استقبال  قرار گیرد و منجر به نهادینه شدن آزادی حجاب در جامعه ایرانی گردد   

 
 

 
 

                                                              

ی 4 - گلین بانو

ی 3 - آرش

ی 2 - زنانه ها

ی 1- توجردن

اسامی وبلاگ های حامی :ه

ه 8 - گاو مقدس

ه 7 - جنین توی شیشه ها

ی 6 - خسن آقا

The spirit of man - 5

 

ه 12 - من و پری

ه 11 - ایران آزاد

ه 10 - آرمین گیله مرد

ه 9 - ترنم

 

ه 16 - رک گو

ه 15 - سپهر ایران

ه 14 - صلیب بر دوش

ه 13 - شه بانو

 

ه 20 - زنانه

ه19 - اتحادیه وبلاگ نویسان منتقد به حکومت

ه 18 - لندنی

ه 17 - بادبان

 

ه 24 - انستیتو پاسارگاد

ه 23 - سید علی گدا

ه 22 - حواری خورشید

ه 21 - دست نوشته های یک مانیا

 

ه 28 - دختر همسایه

ه 27 - یه دوست

ه 26 - اوشس

ه 25 - علی افشاری

 

ه 32 - ایزد بانو

ه 31 - ایران فردا

ه 30 - پروانه ای بر روی شیشه

ه 29 - کاک هیوا

 

ه 36 - منجم باشی

ه 35 - تک پرستوی جزیره عشق

ه 34 - بابک خرمدین

ه 33 - حفظ پاسارگاد

 

ه 40 -  اتلو

ه 39 -  پویراز

ه 38 - مریم بانو

ه 37 - شور شرجی

 

ه 44 - به تماشای آب های سپید

ه 43 - درفش گاویانی

ه 42 - تنهاترین مرد

ه 41 - امیر نورمندی

 
     

ه 45 - اهورا مزدا